CONTABILITATE
PRIMARA

  • Consiliere privind organizarea contabilităţii
  • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare
  • Contabilitatea registrului de casă
  • Contabilitatea notelor de intrare-recepţie (nir-uri)
  • Întocmirea deconturilor de cheltuieli
  • Întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare)
  • Întocmirea de dispoziţii de plată/încasare către casierie
  • Completarea de chitanţe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ
  • Întocmirea de ştate de plată, pontaje
  • Completarea registrului de evidenţă a salariaţilor