EXPERTIZA
CONTABILA

  • Asistenţă privind organizarea contabilităţii
  • Analize economico-financiare
  • Expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege
  • Alte activităţi cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă
  • Asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale
  • Expertiză contabilă amiabilă
  • Verificări contabile