CONTABILITATE
DE GESTIUNE

  • Evidenţa global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor
  • Elaborarea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice
  • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare
  • Evidenţa analitică şi sintetică clienţi, furnizori
  • Evidenţa mijloace fixe, calculul amortizării
  • Întocmire certificare şi bilanţului contabil