SERVICII
DE PERSONAL

 • Întocmirea Contractelor Individuale de Muncă
 • Evidenţa Fişelor de Post
 • Întocmirea Actelor adiţionale la contractele individuale de muncă
 • Întocmirea Deciziilor privind executarea contractelor individuale de muncă
 • Completarea Registrului General de Evidenţa a Salariaţilor
 • Întocmirea adeverinţelor de salariu
 • Sprijin în asigurarea copiilor după carnetul de muncă
 • Întocmirea adeverinţelor pentru dosarul de şomaj
 • Întocmirea notelor de lichidare pentru personalul Beneficiarului
 • Întocmirea adreselor privind solicitarea informaţiilor din baza de date a ITM
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru contribuţiile şi taxele datorate către bugetul de stat aferente salariilor
 • Consultanţă privind întocmirea dosarelor de personal
 • Elaborarea fişelor fiscale