CONTABILITATE
FINANCIARA

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale
 • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe dividende
 • Efectuarea de punctaje cu administraţia financiară
 • Întocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale
 • Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ
 • Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare
 • Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activităţii o impune către parteneri, furnizori sau clienţi externi
 • Lucrări specifice pentru participarea la licitaţii publice de oferte
 • Informarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii
 • Informarea permanentă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil
 • Informări periodice privind schimbările legislaţiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului
 • Asistenţă în timpul controalelor organelor autorizate
 • Întocmirea de dosare credite şi leasing
 • Obţinerea de certificate fiscale
 • Întocmire, certificare şi bilanţului contabil